Dokumenty do pobrania Decyzje i opinie, publikacje,
regulacje prawne
Kalkulator oszczędności Dowiedz się ile zaoszczędzisz
korzystając z naszej technologii

English Version

Nasza firma

Multichem EKO

Firma Multichem Eko® Sp. z o.o. została utworzona przez grupę doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem zawodowym w dziedzinie chemii, biotechnologii, rolnictwa, mechaniki i biznesu. Istotą działań powstałego podmiotu było opracowanie innowacyjnych technologii, będących odpowiedzią na pogłębiające się problemy gospodarki odpadami. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom udało się nam stworzyć system, który całościowo przetwarza odpad poprodukcyjny w pełnowartościowy wyrób, będący źródłem dodatkowych dochodów wytwórcy.

Multichem Eko® Sp. z o.o. opiera się na własnym know-how potwierdzonym sześcioma przyznanymi patentami i ośmioma kolejnymi zgłoszeniami patentowymi.

Odpowiednie ukierunkowanie wiedzy zaczerpniętej z obserwacji przyrody, pozwoliło nam na stworzenie przełomowych technologii FuelCal. Powszechnie znane cechy produktów chemicznych wykorzystywane są w dziedzinach, w których nigdy dotąd nie były stosowane. Dzięki temu tworzy się zamknięty krąg, w którym żaden surowiec nie może być zmarnowany, a pojęcie odpadu nie istnieje.

W technologiach FuelCal oferowanych przez Multichem Eko® Sp. z o.o. produkty procesu poprzedzającego stanowią surowiec dla procesu następnego, a samo przetworzenie zachodzi bezzwłocznie najczęściej w miejscu wytworzenia.

Rozwiązań oferowanych w ramach technologii FuelCal nie można rozpatrywać w kategoriach utylizacji odpadów. Stanowią one naturalną kontynuację poprzednich procesów wytwórczych, których pozostałości przetwarzane są na produkty o wysokiej wartości rynkowej, stanowiąc tym samym dodatkowe źródło dochodu dla wytwórcy, a nie jak dotychczas stały koszt związany z utylizacją.

Nasza technologia odpowiada na istotne pytanie: Jak zarobić na odpadach do recyklingu